Ιστορικές
 

Ιταλοί στρατιώτες στους δρόμους της Πάτρας το Μάιο του 1941.....