Ιστορικές
 

Οκτώβρης του 1944 η Πάτρα απελευθερώνεται και κόσμος πανηγυρίζει...