Ιστορικές
 

Βρετανικό τάγμα παρατεταγμένο στην πλατεία Γεωργίου Α' της Πάτρας τον Οκτώβρη του 1944, την ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης από τους  Γερμανούς.