Αθλητικά
 

Οκτώβριος 1964. ΑΧΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ στο Αίγιο, με οργάνωση της ακμάζουσας τότε ΕΦΑ [Εστίας Φιλοπροοδευτικής Αθλητικής]. Άλμα τριπλούν , 1ος Ανδρέας Μακρόπουλος [Καμπαλέρος...] ΕΦΑ, 2ος Φαν. Ζουρόπουλος ΕΦΑ, [ετων 16...], 3ος αθλητής της Ολυμπιάδας Πατρών [που να θυμάμαι το όνομα του ...]