Αθλητικά
 

Γυμναστικές επιδείξεις Γυμνασίων Αιγίου 1963. Δρόμος 100μ. ανδρών.