Αθλητικά
 

Ο τερματισμός του Ραλυ-Αχαιός στην πλατεία Αγίας Λαύρας το 1977