Αθλητικά
 

Το Σεριφάτο είχε πάντα ενεργή συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα της πόλης.