Μέτρα στήριξης: Η έκτακτη ενίσχυση και η επιδότηση καυσίμων - Οικονομικός  Ταχυδρόμος - ot.gr

Ανακοινώθηκαν τα μέτρα που θα ισχύσουν σε ό,τι αφορά το ρεύμα και το φυσικό αέριο για τον Οκτώβριο. Η στήριξη για το ρεύμα θα ανέρχεται συνολικά στα 1,1 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1 δισ. ευρώ προέρχεται από την ανάκτηση των υπερεσόδων των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής και των εσόδων από δημοπρασίες ρύπων και τα 100 εκατ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Υπογραμμίζεται  σχετικά ότι ο μόνιμος μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής έχει ήδη αποδώσει σε μόλις 2,5 μήνες, πάνω από 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, όμως, θα εφαρμοστούν κίνητρα για τη μείωση των καταναλώσεων καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Ειδικότερα:

 Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει το τεχνολογικό και επιχειρηματικό κενό –  netweek.gr

http://www.sepe.gr/

 

 

Την τεχνολογία και τις καινοτόμες εφαρμογές της, ενεργοποιεί εντατικά στη μάχη για την εξασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας η Ευρώπη. Σε αυτό το μήκος κύματος, ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε η άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στην Πράγα, είναι η ανάληψη συντονισμένης δράσης, ώστε η Ένωση να μεγιστοποιήσει τη βιώσιμη αύξηση της γεωργικής παραγωγής και να επιταχύνει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία.