Ο Αιγιώτης Νίκος Καφούσιας ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμουΓράφει ο Νίκος Καφούσιας 


Το να παρουσιάσεις το βιβλίο του εκλεκτού συμπολίτη μας, Δημοσιογράφου, Ερευνητού και Συγγραφέα Φάνη Ζουρόπουλου, με τίτλο «Η προσφυγιά του ’22, ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ», μοιάζει με την προσπάθεια να περπατήσεις πάνω σε τεντωμένο συρματόσχοινο όταν δεν είσαι ακροβάτης και όταν δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας κάτω απ’ αυτό. Και στην περίπτωση «ατυχήματος», θύμα δεν θα είναι μόνον ο παρουσιαστής αλλά κυρίως αυτός που το συγγραφικό του έργο κρίνεται και παρουσιάζεται.

Αυτοκόλλητο σχολικά βιβλία και κουκουβάγια | Sticker Box

Ένα εγκώμιον της αριστείας, σε μια εποχή όπου κάποιοι θέλουν να υψώσουν τείχη απέναντι στη γνώση
                                  Του Βασίλειου-Γεώργιου Γρηγ.Παπαδάκη
Άριστος – αρετή, λέξεις με ετυμολογική συγγένεια. Προέρχονται από το ρήμα αραρίσκω (προσαρμόζομαι – αρέσω) το οποίο εκφράζει τη σταθερή και έμφυτη διάθεση του ανθρώπου προς το αγαθό. Η αρετή ήταν αρχικά συνυφασμένη με την ανδρεία και περιορισμένη στην τάξη των αρίστων-κορυφαίων.

Βενιζέλος: Μεταρρυθμιστική στρατηγική για τη Δικαιοσύνη | Liberal.gr

 Άρθρο Ευάγγελου Βενιζέλου στο Βήμα της Κυριακής

Στις 7 και 8 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία του Κύκλου Ιδεών, τέθηκε σε δημόσια συζήτηση το ερώτημα αν η Δικαιοσύνη μπορεί να μεταρρυθμιστεί ως εξουσία και να αφυπνιστεί ως ιδέα, δηλαδή ως διεκδίκηση του σεβασμού και της εφαρμογής των εγγυήσεων του κράτους δικαίου.   Το συνέδριο επιδίωξε να ανοίξει έναν διάλογο στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, για την ακρίβεια, της μεταπολιτικής, με την ενεργό όμως συμμετοχή όλων των θεσμικών παραγόντων,  προκειμένου ο αναγκαίος εθνικός διάλογος γύρω από το μείζον θεσμικό αλλά και αναπτυξιακό ζήτημα της Δικαιοσύνης, με την έννοια του δικαστικού συστήματος, να οργανωθεί και να διεξαχθεί έστω άτυπα. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία αυτή έχοντας πλήρη συνείδηση της πολυπλοκότητας του προβλήματος.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Η βιωνόμενη πραγματικότητα από τους πολίτες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο οριοθετείται από μη λειτουργικά μακροπρόθεσμη οπτική στον τομέα του σχεδιασμού στα διάφορα κοινωνικά συστήματα (π.χ. οικονομικό, υγείας κ.λ.π.) και ιδιαιτέρως στο πολιτικό.

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανισορροπίες και η ανοδική πορεία των κινδύνων σε σχέση με την βιωσιμότητα των ανθρώπων είτε ως ατόμων είτε ως κοινωνιών δείχνουν με πολύ ευκρινή τρόπο όχι μόνο τις γενεσιουργές τους αιτίες, οι οποίες σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά και την ανάγκη άμεσης και πολυδιάστατης αλλαγής πλεύσης.

Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακολουθούμενης προβληματικής πορείας είναι οι σύγχρονες συνθήκες ζωής και εργασίας στα μεγάλα μαζοποιημένα αστικά κέντρα σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις στην υγεία αλλά και στον οικονομικό τομέα.


NewIdeas.gr | Το κανάλι με άποψη
Ο διαπρεπής δημοσιογράφος και αρθρογράφος των «Νέων» υπαινίσσεται σοβαρότατες ανεπάρκειες της ελληνικής Δικαιοσύνης.

του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλος

Κεντρικό στήριγμα ενός κράτους δικαίου, πρέπει να είναι η Δικαιοσύνη, γιατί από αυτήν πηγάζει ο σεβασμός προς τους θεσμούς και ενισχύεται έτσι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημοκρατία.

Από την άποψη αυτή, τα όσα έγραψε ο συνάδελφος Γ. Παπαχρήστος στα «Νέα» της 8ης Νοεμβρίου, θα πρέπει να βάζουν σε σκέψη κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της Χώρας. Και τούτο διότι ο έγκριτος δημοσιογράφος με απλά, αλλά μεστά σε περιεχόμενο λόγια φέρνει στο προσκήνιο δύο σοβαρά θέματα. Πρώτον, αυτό της λογικής ενός  πελατειακού πολιτικού συστήματος που έχει θλιβερές περί δημοκρατίας αντιλήψεις και δεύτερον, αυτό του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης.