Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ελληνισμός και τα σκουπίδια της ιστορίας |  tempo24.news

Είναι εντυπωσιακό το επιμορφωτικό της πρόγραμμα σε σεμινάρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις που παραπέμπουν στη δια βίου μάθηση.

Του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου

Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου οι σύγχρονες τεχνολογίες με την ταχύτητα που οι ίδιες μεταβάλλονται τον αποσταθεροποιούν. Και από μόνη της η αποσταθεροποίηση αυτή είναι παράγοντας που προκαλεί ανισότητες, δυσαρέσκειες, αβεβαιότητα και αποξένωση.

Οι καταστάσεις αυτές όμως μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της παιδείας και της δια βίου μάθησης. Και αυτή η τελευταία είναι πλέον ένα σοβαρό εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης για τα στελέχη αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Στο επίπεδο αυτό το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης καλύπτει το κενό που άφησε η παύση λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), αλλά δημιουργεί και νέο δυναμικό χώρο ευκαιριών για την αξιοποίηση συγχρόνων εξελίξεων που προκύπτουν από την πανδημία Covid και τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εργασία και την απασχόληση. Αλλάζει το είδος και η περιγραφή των θέσεων εργασίας ενώ έχουμε δομικές αλλαγές στους τρόπους απασχόλησης. Σήμερα δίδεται περισσότερη έμφαση στην αυτοματοποίηση και χρήση νέων εργαλείων και διαδικασιών. Οι αλλαγές απαιτούν νέες δεξιότητες καθώς οι επαγγελματίες πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις για να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας και να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της.

Στόχος μας στην Ελληνοαμερικανική Ένωσηςστα πλαίσια του upskilling & reskilling, είναι να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών αλλά και κάθε σύγχρονου εργαζομένου εξοικειώνοντας τους με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Όσοι παρακολουθούν τα προγράμματα μας προσβλέπουν στην αναβάθμιση της απασχολησιμότητάς τους και στην ικανότητα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις ανάγκες του εργοδότη τους» τονίζει η Κυρία Μπρανίκα, CEO και ψυχή των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Ας σημειωθεί ότι στο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό έργο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, εταίροι της είναι, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Microsoft, η εταιρεία συμβούλων GBMC, το ινστιτούτο Ελεγκτικών Συστημάτων Πληροφοριών (ISACA), η CISCO Networking Academic, η Banking Risk Training και άλλοι φορείς με σημαντικό έργο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μερικά από τα σεμινάρια της Ένωσης, η οποία κάνει και ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση, καλύπτει τα ακόλουθα πεδία μάθησης και εξάσκησης: Project Management, Digital Marketing, Growth Hacking, Design Thinking, Ηγεσία, Risk Management, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Εξαγωγές, Ναυτιλία, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Business English, Προσωπική Ανάπτυξη, Νομική Ορολογία και Αγγλικό Δίκαιο, Τέχνες και Πολιτιστική Διαχείριση, Κατάρτιση Εκπαιδευτών, Δημοσιογραφία κ.α.

Επισημαίνουμε επίσης ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης συμμετέχει ως Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης στο έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και εττανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling / reskilling programs to targeted populations) - Δράση 16913».

Η δράση αφορά στην παροχή προγραμμάτων Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, μέσω επιταγών κατάρτισης (Voucher), και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 7-0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

Σαφώς λοιπόν η Ελληνοαμερικανική Ένωση (HAU) διατηρεί τον ηγετικό ρόλο στη γνώση και την διάχυση της μάθησης, σε μια εποχή προκλήσεων και έντονου ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS