Εκτύπωση
Άρθρα - Απόψεις
Εμφανίσεις: 61

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ - Newsbomb

Η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη να υπάρξει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτάρκεια και απεξάρτηση των παραγωγικών δυνάμεων στον χώρο της υγείας -και ειδικώς στο φάρμακο- από άλλες αγορές

του Θάνου Πλεύρη*

Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και η ανάπτυξη παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητες όχι μόνο για λόγους οικονομικής ανάπτυξης αλλά επιπλέον και για να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε νέες πανδημίες ή προκλήσεις που μπορεί να υπάρξουν.

Ειδικώς στην Ελλάδα τυχαίνει να υπάρχουν ισχυρές παραγωγικές μονάδες στον χώρο του φαρμάκου που καθιστούν τη χώρα μας έναν ισχυρό παράγοντα στη φαρμακοβιομηχανία, όπου ελληνικές βιομηχανίες σε συνεργασία με μεγάλες πολυεθνικές αναπτύσσουν έντονη εξωστρέφεια, ενισχύουν τις θέσεις εργασίας και παράλληλα θέτουν ισχυρές βάσεις στην έρευνα στον χώρο του φαρμάκου.Βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι να ενισχυθεί το επενδυτικό κλίμα στον χώρο της υγείας και ειδικώς του φαρμάκου, ώστε η χώρα μας να γίνει περαιτέρω επενδυτικός προορισμός ιδίως στο σκέλος της έρευνας και της τεχνολογίας. Η ενίσχυση του παραγωγικού ιστού αλλά και η αύξηση των κλινικών δοκιμών που γίνονται στη χώρα μας θα εξυπηρετήσουν έναν διττό στόχο, την οικονομική ανάπτυξη από τη μία πλευρά, αλλά και την αναβάθμιση των ποιοτικών θεραπειών που λαμβάνει ο Έλληνας ασθενής.

Τροχοπέδη στην υλοποίηση του επενδυτικού αυτού σχεδίου αποτελεί το clawback, που δημιουργεί ανασφάλεια στα επενδυτικά πλάνα των εταιρειών, αλλά και η γραφειοκρατία, που συχνά καθυστερεί τη διενέργεια των κλινικών δοκιμών. Προκειμένου να αμβλύνει αυτούς τους παράγοντες και να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, η κυβέρνηση προέβη στη θεσμοθέτηση του επενδυτικού clawback, εντάσσοντας τη συγκεκριμένη δράση στο Ταμείο Ανάκαμψης με το ποσό των 250 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που επενδύουν στην παραγωγή αλλά και στην καινοτομία στον χώρο του φαρμάκου να συμψηφίσουν το ποσό του clawback που καλούνται να πληρώσουν με τις επενδύσεις τις οποίες κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας καθίσταται ανταγωνιστική στην προσέλκυση επενδύσεων και παράλληλα δίνει κίνητρα ανάπτυξης και του παραγωγικού μας ιστού. Το επενδυτικό clawback σε συνδυασμό με ένα νέο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες ειδικά στον χώρο των νοσοκομείων που παρουσιάζονται και οι περισσότερες καθυστερήσεις, θα αποτελέσουν το έναυσμα για τη δημιουργία ενός κλίματος σταθερότητας και ανάπτυξης στον χώρο του φαρμάκου.

Η πανδημία κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την παραγωγή και την καινοτομία στον χώρο του φαρμάκου και η χώρα μας πρώτη φιλοδοξεί να βάλει στις βάσεις για την ενίσχυση του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας προς όφελος του ασθενούς.

*Υπουργός Υγείας

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS