Παρουσίαση του Φάνη Ζουρόπουλου από την Ιστορικό - Αρχαιολόγο Βάνα Μπεντεβή Πρόεδρο της ΙΛΕΑ.