Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κόσμου που παραβρέθηκε στην ομιλία.