Τέχνες και Πολιτισμός
 

Διαφήμιση σε τοπική εφημερίδα της ιστορικής ταβέρνας του Μπαστούνα στην Κ. Οικονόμου, υπόγειο.