Τέχνες και Πολιτισμός
 

Πρόσκοποι του Αιγίου σε εκδρομή.