Τέχνες και Πολιτισμός
 

Σφραγίδα φωτογραφείου ΚΑΤ. ΣΥΝΔΡΑ ΤΟ ΑΙΓΙΟΝ

Η σφραγίδα ενός φωτογραφείου με έδρα το Αίγιο που δεν έχουμε άλλα στοιχεία για την ύπαρξη του.