Τέχνες και Πολιτισμός
 

Διαφήμιση της Πειραϊκής Πατραϊκής μιας από τις σημαντικότερες κραταιές  εταιρίες που για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν του νούμερο ένα στα είδη προικός, οι μηχανές της λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούσε ήταν πολυάριθμο και προερχόταν από τους Νομούς, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και φυσικά Αχαΐας στην πλειοψηφία τους πατρινοί... πολλοί στο τέλος πολιτογραφήθηκαν πατρινοί.