Τέχνες και Πολιτισμός
 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.σε σκίτσο. Ο πολεοδόμος που σχεδίασε την Πάτρα και το Αίγιο με εντολή του Καποδίστρια