Τέχνες και Πολιτισμός
 

Κυκλοφόρησε στις 13/3/1975 και αποτέλεσε ''επανάσταση'' στον τύπο της περιφερειακής Ελλάδος. Συνεχίζει και σήμερα με ηλεκτρονική μορφή.