Τέχνες και Πολιτισμός
 

Μια από τις πολλές εκδόσεις των εκάστοτε Δημοτικών αρχών, για προβολή τoυς και ενημέρωση.