Τέχνες και Πολιτισμός
 

Κυκλοφόρησε την δεκαετία του 1940 από τον Ανδρέα Βαρελά και συνέχισε για 50 χρόνια.