Τέχνες και Πολιτισμός
 

Κυκλοφόρησε για μικρό χρονικό διάστημα το 1945.