Τέχνες και Πολιτισμός
 

''Ο Βασιλεύς της Δόξης'', η εικόνα του Μεγάλου Αρχιερέως που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τέμπλου της Φανερωμένης. Έργο του μεγάλου αγιογράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΝΕΛΛΗ . Ο Χριστός ζωγραφισμένος με έκφραση δίκαιου κριτή, με ανάγλυφη παράσταση της μίτρας και των αμφίων, καθήμενος επί των Νεφελών'', παρουσιάζει μια εικόνα απείρου κάλλους. Γύρω από την εικόνα ο μεγάλος Φανέλλης  ζωγράφισε μικρά κεφαλάκια Αγγέλων που προσδίδουν στην όλη παράσταση μεγαλοπρεπή εμφάνιση. Θεωρείται από τους καλύτερους πίνακες του Φανέλλη και πιθανολογείται οτι έγινε γύρω στο 1840.......Ειναι χαρακτηριστικό ότι κατά την κατοχή κάποιος ''φιλότεχνος'' Γερμανός, επιχείρησε να κόψει ένα Αγγελούδι από την εικόνα και να το πάρει σαν… ανάμνηση, αλλά ο επίτροπος ειδοποίησε τον μακαριστό Δεσπότη Θεόκλητο, που έσπευσε στην Φανερωμένη και απέτρεψε την ιεροσυλία!....