Τέχνες και Πολιτισμός
 

Ένας από τους θριάμβους της Αιγιώτικης Χορωδίας το 1937, επί δικτατορίας Μεταξά στην αξέχαστη συναυλία της στην ΑΘΗΝΑ,παρουσία του βασιλιά Γεωργίου....