Τέχνες και Πολιτισμός
 

Καλλιτεχνική αφίσα για τα ''Ανθεστήρια - Ελίκεια'' του 1994.