Τέχνες και Πολιτισμός
 

Ελίκεια - Ανθεστήρια 1976. Γαλλίδες μαζορέτες στην Μητροπόλεως......