Τέχνες και Πολιτισμός
 

Kαμπαρέ ''Κοπακαμπάνα'' πλατεία Συντάγματος Αθήνα 1960....