Τεχνες και Πολιτισμός
 

Ο ατομικός επιστήμονας Γιώργος Δούσμανης από την Κουνινά Αιγίου