Προσωπικές
 

O Φάνης Ζουρόπουλος με τον ''δάσκαλο'' του  Σεραφείμ Φυντανίδη και τον Αλέκο Μέγαρη