Προσωπικές
 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Σπύρος Γιαννακόπουλος,Ανδρέας Μαγκλάρας.