Προσωπικές
 

Με την ιδιαιτέρα γραμματέα του Θοδωρή Ρουσόπουλου 2007 στη Γ.Γ. Ενημέρωσης Αμαλία Παπαδοπούλου