Προσωπικές
 

1966 Ελένη και Φάνης Ζουροπουλου στα ψηλαλώνια της Πάτρας με κοινή τους φίλη