Προσωπικές
 

1980: Αφιέρωση του ποιητή και πολιτικού Γιάννη Κουτσοχέρα