Προσωπικές
 


Με Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο και Χρήστο Μακρή στο χορό των Αιγιαλέων της Αθήνας