Προσωπικές
 

Με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, φίλο και συνεργάτη....