Προσωπικές
 

Με τον εκλεκτό λογοτέχνη - δημοσιογράφο Κώστα Ριζόπουλο το 1995.