Προσωπικές
 

Μάιος 1966, Γυμναστικές επιδείξεις Γυμνασίων Αιγίου, δρόμος 100μ.