Προσωπικές
 

Ο Φάνης Ζουρόπουλος στο αστεροσκοπείο της Ουψάλα στην Σουηδία.