Προσωπικές
 

Ο Φάνης Ζουρόπουλος στο Βαρανάσι Ινδίες ,παίζοντας με τις μαϊμούδες...