Προσωπικές
 

Παρίσι 1982.Αριστερή όχθη του Σηκουάνα...