Προσωπικές
 

Στο Ορντου της Τουρκίας με Αθ. Παπανδρόπουλο, Θ. Καλφα , στην Γ.Σ της Ε.Ε.Δ.