Προσωπικές
 

Ανταπόκριση σε Αθηναϊκή εφημερίδα, με την αναγγελία της ίδρυσης Μουσείου στο Αίγιο στην πάλαια αγορά., δεκαετία του 1980.