Προσωπικές
 

Έρευνες για την αρχαία  Ελίκη , με τις οποίες ασχολήθηκε  όλος ο τύπος της Αχαΐας.