Προσωπικές
 

Με τον φιλόσοφο Ήλιο Γιαννακάκη και έναν Γερμανό δημοσιογράφο στην Λέρο ,το 2012.