Προσωπικές
 

Eκδήλωση  ΙΛΕΑ- ΔΗΚΕΠΑ για τον λογοτέχνη- δημοσιογράφο Γιάννη Ανδρικόπουλο, στις 22/10/2017.