Προσωπικές
 

Οι βραβευθέντες από την Ε.Ε.Δ  δημοσιογράφοι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας , ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΣΤΙς 18/10/2017.