Προσωπικές
 

Λονδίνο 1995. Με τον ιστορικό J. Riley για συντονισμό για την ιστορική έρευνα.