Προσωπικές
 

Εκπρόσωποι του επαρχιακού τύπου στον Υπουργό Τύπου, Πρωτόπαπα και τον Γεν. Γραμματέα Ν. Αθανασάκη το 2001.