Προσωπικές
 

Πάσχα του 1969 στον Κεχρόκαμπο Ξάνθης σε.....φανταρογλεντοκόπημα.......