Προσωπικές
 

O Ανδρέας Μαγκλάρας έφυγε από κοντά μας  67  ετών...  Εδώ οι  Ανδρέας Μαγκλάρας- Φάνης Ζουρόπουλος. Αχώριστοι συνεργάτες για 30 χρόνια σε ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά θέματα. Επιπλέον ο Ανδρέας ήταν μέχρι που πέθανε νομικός σύμβουλος του ''Βήματος της Αιγιάλειας''.